Organizacja służby zdrowia – problemy

computer-1149148_1280Służba zdrowia jest jednym z najważniejszych filarów każdego społeczeństwa. Każdy rozwinięty kraj ponosi duże nakłady na służbę zdrowia, na profilaktykę oraz leczenie. Niestety organizacja służby zdrowia jest skomplikowana, nie uda się na pewno stworzyć takich warunków, które będą idealne. Różne są problemy organizacyjne – przede wszystkim z odpowiednim podziałem zasobów finansowych, które są przeznaczone na służbę zdrowia. Od pewnego czasu te zasoby są bardzo duże, coraz większe, niestety – organizacja służby zdrowia kuleje. Plusy to na pewno lepsze wykształcenie personelu medycznego. Wymagania wobec lekarzy są bardzo wysokie, ich ścieżka kariery rozbudowana i trudna. Dzięki temu są oni prawdziwymi specjalistami, na poziomie. Jednak trzeba też pamiętać o różnych pułapkach. Wielu lekarzy dorabia na kilku etatach. Przez to niestety obniża się jakość ich pracy. Powinny być w tym względzie większe ograniczenia i lepsza kontrola. Na pewno też warto docenić także inne grupy zawodowe, pracujące w służbie zdrowia, jak choćby pielęgniarki. Są poważne, zbyt duże zdaniem wielu dysproporcje w zarobkach. Oczywiście zawsze lekarz musi zarabiać więcej, a nawet dużo więcej, jednak zauważalne jest, że te dysproporcje są jednak zbyt duże w wielu przypadkach. Poza tym sam podział środków na leczenie, duże problemy z wywiązywaniem się z kontraktów, sztucznie tworzone problemy itd. Taki system organizacji jest zły i przynosi więcej szkody niż pożytku. Długie kolejki do lekarzy, często wynikają ze złej organizacji, z zapisywaniem się na zapas, odwoływania wizyt bez uprzedniego powiadomienia. Organizacja służby zdrowia pozostawia więc tak naprawdę wiele do życzenia. Tutaj z całą pewnością więc są problemy, które należy rozwiązywać. Biurokracja, która się nie powinni zajmować lekarze, nadmierne obciążenie obowiązkami pielęgniarek, co wynika z likwidowania ich etatów, by obniżać koszty.

Leave a Comment