Ryzyko zachorowania na raka szyjki macicy

pregnancy-23889_1280Choroby nowotworowe są coraz powszechniejszym problemem. Co prawda ich uleczalność jest coraz większa, jednak nie zmienia to faktu, że coraz wiej osób też na nie zapada. W niektórych przypadkach, jak się okazuje, są jednak skuteczne sposoby zapobiegania. Do takich przypadków należy bez wątpienia rak szyjki macicy. Tutaj potwierdzeniem jest to, że są państwa, które praktycznie całkowicie pozbyły się tego problemu, dzięki odpowiedniej profilaktyce. Co więcej – bez stosowania szczepionek, które obecnie są coraz bardziej promowane. Jak się okazuje, nie one są najważniejsze w profilaktyce i nie trzeba wcale ich stosować, by w populacji zdecydowanie obniżyć ryzyko zachorowalności, ja nawet, jak pokazuje przykład krajów skandynawskich – wyeliminować je. Są różne czynniki ryzyka, takie jak wiek, status materialny itd. Dlatego regularne badania dla kobiet z każdej grupy wiekowej są bardzo ważne, dalej jest to wykształcenie, status majątkowy – osoby o niższym wykształceniu oraz biedniejsze są bardziej narażone, do tych grup powinny być więc te programy skierowane. Ważna jest także jak się okazuje taka okoliczność, jak miejsce zamieszkania – większe wskaźniki niepoddawania się badaniom obserwuje się na ternach wiejskich, w Polsce południowej i wschodniej. Tak więc także uwarunkowania geograficzne są wskazówką. Te czynniki pokazują, na jakich obszarach są jeszcze zaniedbania. Tutaj także ma znaczenie wiek rozpoczęcia współżycia – wcześniejsza inicjacja to większe ryzyko, podobnie jak częstsza zmiana partnerów. Także niehigieniczny tryb życia, w tym zaniedbywanie różnych infekcji, jak również stosowanie używek, alkoholu, tytoniu – zwiększa ryzyko zachorowalności. Używki odurzające, jak alkohol i narkotyki, zwiększają ryzyko zachorowania, gdyż często w parze z nimi idą ryzykowne zachowania seksualne. To one zaś są powodem zarażenia wirusem HPV, który przenosi się poprzez kontakty seksualne. Objęcie szczególną opieką, uświadomienie kobiet właśnie z tych grup szczególnie narażonych – czyli kobiet biedniejszych, z terenów wiejskich, z terenów uboższych, więc o większym bezrobociu, kobiet uzależnionych, stosujących różne używki, kobiet starszych oaz też bardzo młodych – te z kolei również unikają wizyt u ginekologa – mogłoby także w naszym kraju spowodować obniżenie tej zachorowalności i zwieszenie wykrywalności na bardzo wczesnym stadium. To z kolei miałoby przełożenie nie tylko społeczne, ale też finansowe, gdyż pozwoliłoby unikać potem wysokich nakładów wydanych na leczenie raka w zaawansowanym stadium. Dlatego taki aspekt powinna mieć profilaktyka zdrowa która także dosłownie jest dużo tańsza. Nawet tak szeroko zakrojona, będzie mniej kosztowna społecznej i finansowo, niż leczenie późniejszych zaawansowanych przypadków. Stąd taki nacisk na to, by wykonywane były regularnie badania ginekologiczne i by objęte nimi zostały szczególnie kobiety z grup podwyższonego ryzyka. Muszą mieć świadomość, że takie badania w ogóle istnieją i są w ramach bezpłatnej opieki.

Leave a Comment